Diensten /

Drinkwater & Gas

Drinkwater

Onder drinkwater wordt water verstaan dat direct geschikt is voor menselijke consumptie. Hoewel drinkwater in de meeste huizen uit de kraan komt, is drinkwater niet hetzelfde als leidingwater. Drinkwater is een primair goed en mag geen risico's opleveren voor de volksgezondheid. Dit is in de Drinkwaterwet en in het Waterleidingbesluit nader uitgewerkt. Daarin staan ook specifieke eisen voor drink- en warm en tapwater. Deze normen zijn vastgesteld door het ministerie van VROM, in overleg met de waterleidingbedrijven en mede op basis van adviezen van bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie en de Gezondheidsraad.

Gas

Een veilige gasinstallatie is van levensbelang. Het aanleggen en onderhouden van gasleidingen is echt een klus voor de specialisten. Gas is namelijk een zeer ontvlambaar product en de leidingen die door uw huis lopen moeten dus 100% betrouwbaar zijn. Niet alleen de aansluitingen maar zeker ook de manier van het leggen van de leidingen door uw huis is erg belangrijk. Een CV ketel of het gaskooktoestel waar het gas voor nodig is vormt vaak het eindpunt van de gasleiding. Vanaf de gasmeter kan NG Installatietechniek de gasleidingen en gasinstallaties naar een punt brengen waar gas gewenst wordt. Een eindpunt van een gasinstallatie kan bijvoorbeeld zijn een gasfornhuis, CV ketel of sfeerkachel / gaskachel.